• Liberecká výšina
  • Liberecká výšina
  • Liberecká výšina
  • Liberecká výšina
  • Liberecká výšina
  • Liberecká výšina
  • Liberecká výšina
Liberecká výšina1 Liberecká výšina2 Liberecká výšina3 Liberecká výšina4 Liberecká výšina5 Liberecká výšina6 Liberecká výšina7

Historie "Liberecké výšiny"

Ze zalesněných vrchů Jizerských hor, které se táhnou od Lidové zahrady až k hlavnímu župnímu městu Liberec, se pyšně zvedá jako středověký rytířský hrad Věž Jindřich Liebiega, která se  při svém zřízení  nazývala také Vyhlídková věž u Kovářova kamene, Jindřichova věž a Hohen habsburg (Vysoký Habsburk) a dosud je vyhledávaným místem všech Liberečanů a stejně tak jako téměř všech návštěvníků města.

Na svahu Kovářova Kamene (557m), dříve zvaného  Hradní vrch, byla v letech 1900 – 1901 zřízena velkopodnikatelem baronem Jindřichem z Liebiegu podle plánu norimberského mistra dómské huti architekta prof. Josefa Schmitze zřízena 25m vysoká vyhlídková věž ve formě středověkého rytířského hradu.

Stavba byla vystavěna za necelých jeden a půl roku známým norimberským architektem a stavitelem, zemským stavebním radou Jakubem Schmeissnerem. Tento nápaditý stavební mistr chtěl zdůraznit především předstíranou starobylost věže smysluplným užitím starých stavebních materiálů a přesným napodobením stavebních technik tehdejší doby, dal obstarat staré stavební kameny z kostela sv. Sebalda v Norimberku ze 13. Století, kde byl tento materiál vyhozen, a tím docílili tak skvělou napodobeninu autentického středověkého rytířského hradu. Střešní tašky  pro Liebiegovu věž byly vzaty ze starých norimberských domů.

Věž Vyhlídkové věže Jindřicha Liebiega je ostatně zhotovena podle hlásné strážní věže starého hradu v Norimberku, podle níž je též pětihranná, tedy stavba, která ve své jedinečnonosti padne do očí. Nesmí zůstat nezmíněna také liberecká stavební firma Adolfa Bergera. Zemský stavební rada Schmeissner načrtl také libereckou Národní zahradu a tímto bezpochyby nápadným stavebním uměním nalezl mnoho obdivovatelů ve všech částech země i v zahraničí. Později také projektoval mnohé zajímavé referenční vily Liebiegovy čtvrti, kde světoznámá průmyslová firma Liebieg příkladně ubytovala své úředníky.

Stavebník této vyhlídkové věže na Kovářově kamení pro ni navrhl název Hohenharsburg, protože místo dříve náleželo k vesnici Harsdorf.

Protože baron Jindřich Liebieg daroval naposledy v roce 1904 věž městu Liberec, byla z úcty k tomuto velkému dobrodinci města  nad Nisou nazvána věž Jindřicha Liebiega, což jí zůstalo dodnes a pod tímto názvem bude uváděna i v budoucnu.

Jako  u starého rytířského hradu přichází se  při návštěvě Liebiegovy věže přes hradní most, skrze hradní věž do hradního nádvoří. Hradní dvůr je samozřejmě obklopen zdmi, ve kterých jsou pozorovatelny a střílny. Rovněž  zde nechybí 13m hluboká studna s rumpálem a a hradní zvonek.

V přízemí naleznete klenbovou předsíň s kuchyní a pod ní ve věži sklep na zásoby.  V prvním patře nalezneme Věžový pokoj , chodbu se zbrojí a lovecký pokoj, vše tak jak to bývalo dříve ve středověkých rytířských hradech. Existuje ještě horní věžní patro, z něhož lze v létě i v zimě získat úchvatný panoramatický výhled do dálky. Pokrytí střech se uskutečnilo . tak jak bylo řečeno, starými střešními taškami ze starých norimberských domů. Celá stavba byla použitím kombinovaného způsobu se starými kusy, se závorami a z části s dřevěným šalováním postavena tak, že celkový dojem tohoto jakoby středověkého rytířského hradu každému návštěvníkovi trvale utkvěl v paměti a každý kdo spatřil zdařilou napodobeninu musel být skutečně nadšen.

Předmětem zakázky je rekonstrukce a dostavba  historického  objektu  „ Liberecké Výšiny“ . Součástí těchto prací je úprava stávajícího dvoupodlažního restauračního objektu s kamennou věží na třípodlažní objekt s podkrovím, provozní části dvoupodlažního podsklepeného objektu, stávající terasy, nádvoří s kamennými hradbami, dostavba jednopodlažní přístavby s terasou, zpevněné plochy, parkoviště, terénní a sadové úpravy, mobiliář a drobná architektura, oplocení, areálový rozvod splaškové a dešťové kanalizace, inženýrské sítě – cca 300m – vodovod, plynovod, splašková kanalizace, technologické zařízení budov a kuchyňského zařízení. Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci.

Kontakty

Adresa:

Liberecká výšina
Wolkerova 251
46015 Liberec 15

 

Recepce:

Pevná: +420 728945990

e-mail:

libereckavysina@seznam.cz

web:

www.liberecka-vysina.cz

To se mi líbí

^